About this blog

Welcome to See. Be. Draw.® - Mindful artwork with a peaceful message™

This is a blog about art, writing, the creative process, meditation - and the importance of just being.

I, Anna C., am an artist and writer from Sweden based in the United States.

See. Be. Draw.® is the name of both my blog and my art business. The name See. Be. Draw.® reflects my creative process of allowing art and ideas to unfold from a meditative state of just being. I spend much time just being and out of that spaciousness ideas emerge. Art to me is meditation in action.


Översättning.
Detta är en blogg om konst, skrivande, den kreativa processen, meditation - och vikten av att bara vara

Jag, Anna C., är en konstnär och skribent från Sverige som är bosatt i USA.

See. Be. Draw.® är namnet både på min blogg och mitt företag. Namnet reflekterar min kreativa process av att låta konst och idéer växa fram ur ett meditativt tillstånd.