About me

Short blurb
Artist and writer from Sweden based in the United States.Long bio
Anna grew up in Västervik, a seaside town by the Baltic Sea in Sweden. In high school, she studied in the natural sciences program. As a teen, she won several first prize awards in art contests, notably a journey to Disney World in Florida and a bus tour through Germany with award winners from other European countries, the latter in the European Schools' Day Competition sponsored by the European Community, the Council of Europe, and the European Cultural Foundation.

She then studied architecture at Lund University in Sweden where she did her thesis in urban planning, took part in the IAESTE exchange program to Bialystok in Poland, and was awarded a Rotary Ambassadorial Scholarship to the University of Michigan in the United States. After working as an architect in both Ann Arbor, Michigan, and St. Louis, Missouri, as well as teaching architecture and urban planning, she decided to focus on art and writing.

She has since studied in the year-long writing program at the Writing Academy in Stockholm, Sweden (distance) and taken courses in illustration and pattern design.

She currently resides in Ann Arbor, Michigan.


Översättning.

Kort version
Konstnär och skribent från Sverige baserad i USA.

Längre biografi
Anna växte upp i Västervik på Sveriges östkust. Hon gick naturvetenskaplig linje på gymnasiet och vann priser i åtskilliga teckningstävlingar under tonåren, bland annat en resa till Disney World i Florida och en rundresa genom Tyskland tillsammans med vinnare från andra europeiska länder, den senare som första pris i Europeiska Skoldagen, en tävling arrangerad av EG, Europarådet och Europeiska Kulturstiftelsen.

Hon studerade därefter arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola där hon gjorde sitt examensarbete i stadsbyggnad, åkte till Polen på IAESTE-praktik, samt fick ett Rotary Ambassadorial-stipendium till University of Michigan i USA. Efter att ha arbetat som arkitekt i St. Louis, Missouri, och Ann Arbor, Michigan samt undervisat i arkitektur och stadsbyggnad, beslutade hon sig för att fokusera på konst och skrivande istället. 

Hon har sedan dess studerat ett år heltid på Skrivarlinjen distans vid Skrivarakademin i Stockholm samt tagit kurser i illustration och mönsterformgivning.

Hon är för närvarande bosatt i Ann Arbor, Michigan.