Artist statement

I love water.
The Baltic Sea where I grew up, rivers, bays.
Water to me is life.

I love watercolor painting.
Watching the interplay between colors, water, paper, brush.
The unpredictability of the medium.
The lifelong learning experience of the characteristics of each color pigment and how they react with each other and with water.

In my art, I work with themes that are important to me. Peace, hope, love, light, joy, transformation, and the earth. I also do abstract color studies and experiments.

My creative process unfolds from stillness. In the spaciousness of meditation or just being ideas emerge. Other inspiration sources, in addition to my meditation practice, are nature, the materials themselves, as well as the world and current events. Sometimes it takes months for an idea to come to fruition. Sometimes I paint directly without a plan. Art, to me, is meditation in action.


Översättning.

Jag älskar vatten.
Östersjön där jag växte upp, vikar, floder. 
Vatten är liv.

Jag älskar att måla akvarell.
Att se samspelet mellan färg, vatten, papper och penslar.
Oförutsägbarheten.
Den ständigt pågående inlärningsprocessen om materialens egenskaper och hur de reagerar med varandra och med vatten.

De teman jag återkommer till är fred, hopp, ljus, glädje, och vår jord -  ämnen som är viktiga för mig. Jag gör även mer abstrakta färgstudier och experiment.

Min kreativa process utgår från stillhet. Konst och idéer växer fram ur meditation eller från att bara vara. Andra inspirationskällor, förutom meditation, är naturen och materialen själva, samt omvärlden. Ibland kan det ta månader för en idé att växa fram. Ibland målar jag helt utan plan. Att måla är för mig en slags meditation.